TO MY FUTURE HUSBAND

“Hindi ako bumati sa simula upang sa huli ay magpaalam.” – Andres Bonifacio’s Love Letter to Oryang (historical Fanfiction)

11825203_10153134510553667_6686258418027248398_n

Pinakamamahal ko,

Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon at walang inaalintanang pighati sa kapalarang iyong nasuungan. Lubha lang akong nangulila sa’yo kaya’t napagdesisyunan kong sumulat ng liham; nawa ay hindi ako naging balakid sa kung anumang pinagkakaabalahan mo sa pagkakataong ito. Nais ko lang ipabatid sa iyo na patuloy kitang pinagdarasal at hinihintay hanggang sa pagtagpuin na ng Panginoon ang ating mga landas. Siguro sa pagkakataong ito ay marami ka ng pinagdaraanang mga pasakit at unos sa buhay subalit lage mong pakaisipin na ito ay bahagi lamang ng pakikipagsapalaran upang maging matatag at positibo ka sa buhay nang sa ating pagkikita ay walang hirap at dusang hindi natin kakayaning tahakin. Walang araw na hindi kita inisip. Laman ka ng aking mga pangarap at panaginip. Sa bawat paghinga at pag-idlip, sa wari ko’y ikaw ay nakaukit.

Hindi mo man ako nasamahan sa una kong pag-akyat sa kabundukan at pagsisid sa kailaliman ng karagatan, hangad kong sa ating pagkikita’y sabay tayong magbibilang ng mga tala, mangangarap sa tanglaw ng buwan, magsasayaw sa ilalim ng ulan sa saliw ng musikang tayo lamang ang nakakaalam, at magtatawanan sa ating mga kapalpakan. Hangad kong maramdaman ang init ng iyong yakap habang tayo’y nakaupo sa buhangin, nilalaro ng alon ang ating mga paa, at pinagsasawa ang mata sa panonood sa paglubog ng araw habang inaalala ang mga panahong tayo’y magkasama.

Loobin man ng Maykapal na patagalin pa ang ating pagkikita, palagi mong isaisip na maghihintay ako sa’yo. Tumingin at magkagusto man ako sa mga nilalalang na kalahi mo, sa iyong isipa’y lagi mong pakaalalahanin na ikaw lang ang bukod tangi kong mamahalin. Walang ibang ninanais ngayon ang puso ko, na sana ay magtagpo na tayo.

Hanggang sa ating pagkikita.

Nagmamahal,

Maria Joriya

Advertisements

2 thoughts on “TO MY FUTURE HUSBAND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s